Wojciech Czernecki – Prezes Zarządu

Wojciech Czernecki jest absolwentem studiów licencjackich z zakresu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Zielonogórskiego (ukończył w 2008 r.). W 2010 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Ekonomia.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz szeroką wiedzę z obszaru planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu i marketingu internetowego. Od kilkunastu lat związany z branżą e-commerce. Pierwsze doświadczenia zawodowe (2001–2004) zdobywał w firmie Twoja-Firma.pl, której był współzałożycielem. W latach 2004 – 2005 współpracował ze spółką Bankier.pl S.A. W latach 2004 – 2006 prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą ONE VISION. Jest jednym ze współzałożycieli spółki Grupa Nokaut S.A., w której w latach 2006 – 2013 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Jest również jednym ze współzałożycieli spółki Morizon S.A., gdzie od 2010 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. W okresie 2008 – 2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o.

Wiktor Dymecki – Członek Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na Wydziale Zarządzania. Ukończył również liczne kursy, m.in. z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Posiada duże doświadczenie w branży finansowej, szczególnie w sektorze rynku kapitałowego i sprawozdawczości według MSR/MSSF. Doświadczenie zdobywał pełniąc m.in. funkcje menadżerskie w firmach konsultingowych oraz na stanowisku Dyrektora Finansowego w Pozbud T&R S.A. Od października 2015 roku pełni także funkcję Dyrektora do spraw finansowych Grupy Kapitałowej HubStyle S.A.

© Copyright - 3R GAMES SA