• 24/05/2022
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3R Games S.A. za I kwartał 2022r.
 • 29/04/2022
  PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022
  Spółka 3R Games S.A. informuje, że poniższe dokumenty stanowiące składniki raportu można pobrać klikając w LINK

  • Sprawozdanie finansowe spółki 3R Games S.A. za rok 2021.
  • Sprawozdanie z działalności spółki 3R Games S.A. za rok 2021.
  • Sprawozdanie z badania.
  • Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora.
  • Oświadczenie Zarządu o rzetelności.
  • List prezesa spółki 3R Games S.A. do Akcjonariuszy.
  • Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki 3R Games S.A. o wyborze audytora.
  • Oświadczenie o Komitecie Audytu.
  • Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą spółki.
© Copyright - 3R GAMES SA